Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Banie  sprawdź informacje Na Mapie gminy Banie

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Banie.

Mapa Geoportal Banie

Dane urzędu

Urząd Gminy Banieul.Skośna 6Banie, 74-110

Tel: 91 4166381

Fax: 91 4166353

E-mail: urzad@banie.pl

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Banie: 3206012

Witryna: www.banie.pl

Władze lokalne: Wójt Arkadiusz Augustynikasekretarz@banie.pl

Gmina Banie w liczbach

Powierzchnia gminy Banie*

206 km2

312 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Banie*

6 253 mieszkańców

1491 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Banie*

30 mieszkańców na km2

2152 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Banie

Geoportal Banie prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Banie

Jak powstał Geoportal gminy Banie?

Geoportal Banie powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Banie, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Banie umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Banie

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Banie?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Banie;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Banie;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Banie;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Banie;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Bań.
Informacje na Geoportalu Banie

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Banie?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Banie;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Banie;
 • Rejestr MPZP Banie;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Banie;
 • Mapa Topograficzna gminy Banie;
 • Mapa Solarna gminy Banie;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Banie;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Banie

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Banie?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Banie.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Banie łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Baniach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Bań zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Banie, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Banie oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Banie. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Bań możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Bań. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Banie. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Banie.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Baniach.

  Geoportal gminy Banie posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Banie. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Baniach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Banie przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Baniach.

  W Geoportalu Banie przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Banie. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Baniach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Banie zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Banie, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Banie oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Banie.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Banie. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Banie są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Banie podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Banie.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Baniach. W Geoportalu gminy Banie udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Baniach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Banie.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Banie. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Banie dla mieszkańców

Geoportal Banie jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Banie. Na mapie Bań sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Banie mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Banie. Korzystając z map Geoportalu gminy Banie w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Banie są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Banie dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Banie dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu